Daily Archive: September 7, 2018

0

Bài giảng Chúa Nhật XXIII thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XXIII QUANH NĂM Sách Tiên Tri Isaia 35.4-7a; Thư Thánh Giacôbê tông đồ 2.1-5 và Phúc Âm Thánh Matcô 7.31-37 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.  Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Ðoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: “Effetha!” (nghĩa là...