Daily Archive: August 18, 2018

Bài giảng Chúa Nhật XX thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XX QUANH NĂM B Sách Châm Ngôn Ca 9.1-6; Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Êphêsô 5.15-20 và Phúc Âm Thánh Gioan 6. 51-58 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ...