Daily Archive: August 10, 2018

0

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 8/2018.

Ý lễ. Ông bà Cung xin lễ cầu cho linh hồn Giuse lễ giỗ 21 năm. Anh chị Tài Chi xin lễ tạ ơn và cầu bình an. Gia đình chị Maria Oanh xin lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Một gia đình xin lễ cầu cho linh hồn Giuse Khương và các linh hồn. Một người xin lễ cầu cho linh hồn Phaolô, Maria và các linh hồn. Gia đình ông bà Hưỡn Châu xin lễ giỗ ba năm cho mẹ là linh hồn Maria Vang. Cô Chín Thu xin lễ cầu cho linh hồn Đôminicô Đỗ Xuân...

0

Bài giảng Chúa Nhật XIX thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XIX QUANH NĂM Sách Các Vua 19.4-8; Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Êphêsô 4.30-5.2 và Phúc Âm Thánh Gioan 6. 41-51 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: “Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”. Họ nói: “Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: “Ta bởi trời mà xuống”. Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: “Các ngươi chớ...