Monthly Archive: August 2018

Bài giảng Chúa Nhật XXII thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XXII QUANH NĂM B Sách Đệ Nhị Luật 4.1-2.6-8; Thư Thánh Giacôbê Tông Đồ 1.17-18, 21b-22.27 và Phúc Âm Thánh Matcô 7.1-8a.14-15.21-23 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về,...

Nam Úc: Thánh Lễ Kỷ Niệm Ngày Di Dân & Tỵ NạnThế Giới lần thứ 104th.

Jos. Vĩnh SA 26/Aug/2018 Theo thông lệ, hằng năm cứ vào tháng 8, TGP Adelaide Nam Úc đều có tổ chức thánh lễ trọng thể kỷ niệm ngày Quốc Tế Người Di Dân & Tỵ Nạn. Năm nay, văn phòng Đa Văn Hóa và Sắc Tộc của TGP đã tổ chức thánh lễ kỷ niệm lần thứ 104 vào lúc 02 giờ 30 chiều Chúa Nhật ngày 26/8/2018 tại nhà thờ chính tòa Thánh Francis Xavier TGP Adelaide, gian cung thánh được trang hoàng rất đẹp với đầy đủ những lá cờ biểu tượng của các quốc gia trên thế...

Bài giảng Chúa Nhật XXI thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XXI QUANH NĂM B Sách Giôsuê 24.1-2a, 15-17,18b; Thư Thánh Phaolô Tông Đô gửi tín hữa Ephêsô 5.21-32 và Phúc Âm Thánh Gioan 6.61-70 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.  Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Ðiều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác...

Bài giảng Chúa Nhật XX thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XX QUANH NĂM B Sách Châm Ngôn Ca 9.1-6; Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Êphêsô 5.15-20 và Phúc Âm Thánh Gioan 6. 51-58 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 8/2018.

Ý lễ. Ông bà Cung xin lễ cầu cho linh hồn Giuse lễ giỗ 21 năm. Anh chị Tài Chi xin lễ tạ ơn và cầu bình an. Gia đình chị Maria Oanh xin lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Một gia đình xin lễ cầu cho linh hồn Giuse Khương và các linh hồn. Một người xin lễ cầu cho linh hồn Phaolô, Maria và các linh hồn. Gia đình ông bà Hưỡn Châu xin lễ giỗ ba năm cho mẹ là linh hồn Maria Vang. Cô Chín Thu xin lễ cầu cho linh hồn Đôminicô Đỗ Xuân...

Bài giảng Chúa Nhật XIX thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XIX QUANH NĂM Sách Các Vua 19.4-8; Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Êphêsô 4.30-5.2 và Phúc Âm Thánh Gioan 6. 41-51 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: “Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”. Họ nói: “Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: “Ta bởi trời mà xuống”. Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: “Các ngươi chớ...