Daily Archive: July 26, 2018

Bài giảng Chúa Nhật XVII thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XVII QUANH NĂM Sách Các Vua quyển thứ II b4.42-44; Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Êphêsô 4.1-6 và Phúc Âm Thánh Gioan 6, 1-15 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và...