Daily Archive: June 30, 2018

Bài giảng Chúa Nhật XIII thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XIII QUANH NĂM Sách Khôn Ngoan 1.13-15; 2.23-24; Thư Thứ II Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô 8.7-9.13-15 và Phúc Âm Thánh Matcô 5.21-34 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến. Trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: “Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi...