Daily Archive: May 11, 2018

Bài Giảng Chúa Nhật Lễ THĂNG THIÊN.

CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN Sách Tông Đồ Công Vụ 1,1-11; Thư Thánh Phaolô gửi Êphêsô 1,17-23 và Phúc Âm Thánh Matcô 16.15-20 Bài trích Phúc Âm theo thánh Matcô Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ,...