Daily Archive: March 31, 2018

Bài Giảng Chúa Nhật Phục Sinh.

CHÚA NHẬT PHỤC SINH Sách Công Vụ Tông Đồ 10, 34a. 37-43; Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Colossê 3,1-4 và Phúc Âm Gioan 20, 1-9 Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan: Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu”....