Daily Archive: March 30, 2018

TỪNG BƯỚC THEO NGÀI – VIII – IX – X.

THỨ SÁU TUẦN THÁNH Ngày 7 tháng 4 năm 30 (Theo chân Đức Giêsu trong Tuần Thánh) TỪNG BƯỚC THEO NGÀI (8) I. Trước Tòa Philatô Thượng Hội Đồng do thái giáo, dù không có quyền nhưng đã tuyên án xử tử Đức Giêsu. Tuy nhiên để có thể thi hành án này thì họ cần được Rôma chấp thuận. Bởi vậy họ giải Đức Giêsu đến Philatô. “Vậy người do thái điệu Đức Giêsu từ nhà ông Caipha đến dinh Tổng trấn” (Ga 18,28). Thực ra ở Giêrusalem không có Dinh của tổng trấn Rôma vì ông không thường...