Daily Archive: March 28, 2018

TỪNG BƯỚC THEO NGÀI – V – VI – VII.

THỨ NĂM TUẦN THÁNH Ngày 6 tháng 4 năm 30  TỪNG BƯỚC THEO NGÀI (5) (Theo chân Đức Giêsu trong Tuần Thánh) Linh Mục Carôlô Hồ Bặc Xái – G.P Cần Thơ Các sách Tin Mừng không ghi lại gì về buổi sáng hôm nay. Nhưng từ buổi chiều thì có rất nhiều chi tiết, có thể nói là từng giờ một. Những sự việc quan trọng : – Bữa ăn Vượt qua – Rửa chân – Lập Bí tích Thánh Thể – Những lời cuối của Đức Giêsu với các môn đệ – Cầu nguyện trong Vườn Cây Dầu –...