Daily Archive: March 27, 2018

TỪNG BƯỚC THEO NGÀI – IV.

TỪNG BƯỚC THEO NGÀI (4) (Theo chân Đức Giêsu trong Tuần Thánh) Linh Mục Carôlô Hồ Bặc Xái – G.P Cần Thơ. Ý NGHĨA TAM NHẬT THÁNH. Ba ngày Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy tuần thánh được gọi là Tam Nhật Thánh. Nguồn gốc và ý nghĩa thế nào ? I. LỊCH SỬ TAM NHẬT THÁNH. 1.Trung tâm của Tuần Thánh là 3 ngày Thứ Năm, Sáu, Bảy với các việc cử hành vừa nhiều hơn vừa long trọng hơn các ngày khác trong năm Phụng vụ. 2. Truyền thống này bắt đầu từ thế kỷ IV, thời...