Daily Archive: March 26, 2018

TỪNG BƯỚC THEO NGÀI – III.

TỪNG BƯỚC THEO NGÀI (3) (Theo chân Đức Giêsu trong Tuần Thánh) Linh Mục Carôlô Hồ Bặc Xái – G.P Cần Thơ. THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ TUẦN THÁNH Ngày 3, 4,5 tháng 4 năm 30 Trong những ngày này, ban đêm Đức Giêsu nghỉ tại làng Bêtania. Đến sáng thì vào thành, giảng dạy trong sân Đền thờ. Các nhóm tôn giáo do thái biết Ngài đang ở Giêrusalem nên cũng tìm đến và chất vấn Ngài về một số vấn đề quan trọng. Những diễn biến chính trong 3 ngày này : – Dân chúng đến với...