Daily Archive: March 23, 2018

Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Lá Năm B.

CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B Sách Tiên Tri Isaia 50, 4-7; Thư Thánh Phaolô gửi Giáo đoàn Philipphê 2,6-11 và Bài thương Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matcô 14.1-15.47 Bài thương khó Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matcô 1 Sau hai ngày nữa là lễ Vượt qua và lễ Bánh không men, và các thượng tế, cùng ký lục tìm sao mưu mô bắt cho được Ngài mà giết đi. 2 Vì họ bảo: “Giữa đám hội thì đừng! kẻo có náo động trong dân”. 3 Ngài đương ở Bêthania nơi nhà Simon tật phung, nhằm lúc Ngài ở giường tiệc, thì một phụ...