Daily Archive: March 16, 2018

Bài Giảng Chúa Nhật V Mùa Chay năm B.

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY Sách tiên tri Giêrêmia 31.31-34; Thư Thánh Phaolô gửi Tín hữu Do Thái 5.7-9 và Phúc Âm Thánh Gioan 12.20-33 Tin Mừng chúa Giêsu theo Thánh Gioan Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp Philipphê quê ở Bêtania, xứ Galilêa, và nói với ông rằng: “Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Ðức Giêsu”. Philip-phê đi nói với Anrê, rồi Anrê và Philipphê đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: “Ðã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu...