Daily Archive: March 9, 2018

Bài Giảng Chúa Nhật IV Mùa Chay năm B.

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY Sách Sử Biên Niên Sử II, 36.14-16.19-23; Thư Thánh Phaolô gửi Tín hữu Êphêsô 2.4-10 và Phúc Âm Thánh Gioan 3.14-21             Tin Mừng chúa Giêsu theo Thánh Gioan                     Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những...