Daily Archive: March 3, 2018

Bài Giảng Chúa Nhật III Mùa Chay năm B.

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY Sách Xuất Hành 20, 1-17; Thư Thứ I của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Tín hữu Côrintô 1.22-25 và Phúc Âm Thánh Gioan 2.13-25 Tin Mừng chúa Giêsu theo Thánh Gioan Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêru-salem. Người thấy ở trong Ðền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn...