Daily Archive: November 24, 2017

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua – Năm A.

Video CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KITÔ VUA Sách Ngôn sứ Êdêkien 34.11-12.15-17; Thư Thứ Nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô 15.20-26.28 và Phúc Âm Thánh Matthêô 25.31-46 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng...