Daily Archive: September 12, 2017

0

Lễ Kính Sinh Nhật Mẹ Maria và Lễ Giỗ thứ 15 Đức Cố Hồng Y P.X Nguyễn Văn Thuận.

Như thông lệ hằng tháng, vào thứ sáu tuần thứ hai, tại nhà thờ Ottoway, đều có dâng Thánh Lễ, cầu nguyện bên Cha Phanxicô Xavier Trương Bửu Diệp và các ý Lễ khác. Hôm nay, thứ sáu, ngày 8/9/17 đúng 6:30 chiều, tại nhà thờ này cha chánh xứ Marek Patek cử hành Thánh Lễ: Kính Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria và Lễ Giỗ lần thứ 15 Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Ca đoàn Thánh Patrick cất cao tiếng hát với bài ca nhập lễ “Đi về nhà Chúa” Cha Chánh xứ bước lên Cung Thánh,...