Daily Archive: August 19, 2017

0

Bài giảng Chúa Nhật XX thường niên năm A.

Video Chúa đến Ty-rô Si-đông Đàn Bà ngoại đạo hết lòng nài van. Con tôi quỉ ám lầm than Hành hạ khốn khổ! Ngài ban ơn lành! Lấy bánh cho chó ai đành! Đàn bà ngoại đạo rõ rành đức tin: Chó con chỉ đáng ăn xin Những mẫu bánh vụn linh tinh dư thừa. Đức tin có sức ngăn ngừa Tà thần quỉ dữ lọc lừa trần gian Bùa ngải bói toán bất an Dấu kém tin Chúa ngả sang tà thần. Nhớ rằng: Thiên Chúa độc thần Chỉ mình Thiên Chúa không cần một ai Buồn vui hãy...

0

Ý LỄ và XIN ƠN THÁNG 08/2017.

Ý lễ. Bà Lý xin lễ cầu bình an cho gia đình  tạ ơn ba Đấng. Một gia đình xin lễ cầu cho linh hồn tiên nhân. Ý cầu nguyện xin ơn. Con sống tại VN, hiện nay gia đình con đang gặp rất nhiều khó khăn,chồng con mới theo đạo. Xin cha cầu cùng chúa ơn bình an, và ơn bền đỗ theo Chúa đến cùng . Con xin cám ơn Cha. Gia đình Trọng Nhi tại Sydney xin Cha cầu cùng Chúa cho gia đình được bình an và may mắn trong hồ sơ di trú. Chúng con...