Daily Archive: July 14, 2017

Ý LỄ và XIN ƠN THÁNG 7/2017.

Ý lễ Anh Chị Trang tại Sydney xin lễ tạ ơn cầu cho ông bà nội ngoại và năm linh hồn Micae. Bà Lý xin lễ cầu bình an cho gia đình  tạ ơn ba Đấng. Một gia đình xin lễ cầu cho linh hồn tiên nhân. Ý cầu nguyện xin ơn Con là Matino Nguyễn thành Nhân, xin tạ ơn Cha vì những ơn lành Cha đã ban cho gia đình của con. Gia đình con đang làm giấy tờ để xin được định cư tại Úc. Xin Cha cầu bầu cùng Chúa để giấy tờ của gia đình con...