Daily Archive: March 19, 2017

THÁNH CẢ GIUSE.

Suốt thời thơ ấu, tôi được biết về Thánh cả Giuse rất ít qua Giáo Lý, dù tôi nhìn thấy Ngài qua tấm ảnh Thánh Gia Thất treo trên tường cạnh bàn thờ. Khi lớn hơn, những khi đến nhà thờ, tôi đến tham dự Thánh Lễ như một sự “bắt buộc”quen thuộc, từ một gia đình Công Giáo. Các bài Thánh Thư hay Phúc Âm, tôi nghe…tai này, lọt qua tai kia, không để lại chút dư âm nào! vì tôi thường đến muộn, giáo dân đã chật kín cả nhà thờ, tôi chọn nơi gần cửa ra vào...