Video kỷ niệm một năm hành hương qua cửa Thánh cùng cha Diệp tại Nhà Thờ Chánh Toà Adelaide.

You may also like...