Daily Archive: March 10, 2017

Bài giảng Chúa Nhật thứ II Mùa chay.

Video Thầy trò, núi cao, riêng biệt Biến hình, vinh sáng, siêu việt, tuyệt vời Thiên nhan sáng tựa mặt trời Y phục như tuyết rạng ngời trắng trong. Mô-sê tâm huyết một lòng Bao năm khổ sở lòng vòng lang thang. Êli-a đói khổ hoang mang Bánh thiêng nuôi dưỡng lạc hoan phục hồi Phêrô sướng quá “đây rồi!” Cắm dựng ba lều núi đồi sướng êm Chúa bảo: xuống núi đi thêm! “Thánh giá” đau khổ, là “TÊN CON NGƯỜI “ Thấy Chúa nhục nhã chê cười Hồi tưởng có lúc sáng ngời vinh quang. Tin rằng Chúa...