Daily Archive: March 9, 2017

CẦU NGUYỆN.

Tôi nhìn ngắm bàn thờ và ảnh tượng Chúa: Thật trang trọng nhưng không cao xa, gần gũi và thân quen với tôi biết mấy! Có một sức hút ngấm ngầm mà tôi và những người chung quanh không thấy, không đụng chạm đến được . Với riêng tôi, tôi biết rằng, tình yêu thương, độ lượng của Chúa Giêsu, đã dẫn dắt tôi đến đây, cho tôi được ơn này, đó là ơn: ” CẢM NHẬN ĐƯỢC SỰ HIỆN DIỆN CỦA THIÊN CHÚA”, trong ngôi giáo đường này. Ngài đã cho tôi hơi ấm vào mùa đông lạnh giá,...