Daily Archive: March 7, 2017

Gia tài của Mẹ.

Người đàn bà luống tuổi, mở cửa căn nhà mà Mẹ bà đã để lại cho bà, cách nay vài năm. Căn nhà này, bà chỉ chấp nhận vào ở, sau thời gian nghỉ ngơi vì bệnh tật và khánh kiệt! Bà đến ngồi trước màn ảnh Tivi, Bà xem lại buổi phỏng vấn chính bà. Phòng studio bày trí thật trang nhã với những lọ hoa lớn, nhỏ, sau lưng hai người dẫn chương trình là màn ảnh lớn, đang chiếu lại, các vai diễn của bà, từ năm 14 tuổi, cho đến vai diễn cuối cùng cách nay...