Daily Archive: March 2, 2017

Bài giảng Chúa Nhật thứ I Mùa Chay.

Video Chay tịnh lâu, Chúa thấy đói Ma quỉ đến gần dở thói điêu ngoa: Chỉ cần một câu phán ra Đá cuội thành bánh! Hoan ca thoả lòng! Quỉ ơi! Nhớ học thuộc lòng Lời Chúa! sức sống thoát vòng hư danh. Quỉ chưa hết thói lưu manh  Góc tường thành thánh tinh ranh dở trò Nhảy đi chẳng có lọi giò Thiên thần nâng đỡ hộ phò từng li Quỉ ơi thách thức làm chi! Quyền năng Thiên Chúa đem đi trổ tài? Phạm thượng hỗn láo hết xài Nếu thờ lạy nó: tiền tài giàu sang Thiên Chúa Tạo...