Daily Archive: January 27, 2017

Chúc Xuân – Xuân Đinh Dậu 2017.

Chúc Xuân Xuân Đinh Dậu Năm con gà. An khang, phú túc nhà nhà yên vui Gà gáy, đêm tối rút lui Bình minh may mắn hết xui phát tài. Sức khoẻ, tươi trẻ, sống dài Hiền hoà nhân ái “gáy ngày gáy đêm” Khấn với Cha Diệp cho thêm Gia đình hạnh phúc ít rên cười nhiều! TTT.

Bài giảng Chúa Nhật IV thường niên năm A.

Video Tám mối phúc thật Chúa ban: Tinh thần nghèo khó! Lạc hoan nước trời! Hiền lành nhân đức ở đời Cơ nghiệp Đất Nước được mời trao ban. Phúc cho phận tủi buồn than Rồi đây sẽ được ủi an vỗ về. Khao khát công chính đề huề Sẽ được no thoả trăm bề phủ phê.  Thương người, phúc đức khỏi chê! Sẽ được thương xót làm nê muôn người. Lòng trong da sạch ở đời Xem thấy Thiên Chúa cao vời thánh thiêng!  Thuận hoà, ơn phúc triền miên! Bách hại, vu khống,..triều thiêng thiên đàng. Sống phải...