Daily Archive: November 21, 2016

Đ.G.H Phanxicô: Người dân không thể tha thứ cho một Linh Mục mê tiền.

Đ.G.H Phanxicô nói: Người Dân Không Thể Tha Thứ Cho Một Linh Mục Mê Tiền. Tứ Quyết SJ – Radio Vatican: Người dân không tha thứ cho các linh mục gắn chặt với tiền của. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn sống nghèo khó như Chúa Kitô. Đó là điều Đức Thánh Cha chia sẻ trong thánh lễ sáng Thứ Sáu (18/11) tại nguyện đường Santa Marta. Lấy ý của Ngài từ bài đọc Tin Mừng trong ngày đoạn Chúa Giêsu xua đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, quở trách họ về việc biến đền thờ...