Daily Archive: October 6, 2016

Bài giảng Chúa Nhật XXVIII thường niên năm C.

Video   Mười người phong cùi gặp Chúa Thân xác dơ bẩn héo úa cả đời. Từ xa réo gọi Ông Trời: “Rủ lòng thương xót cho đời kém may!” Chúa liền phán bảo họ ngay: Trình diện tư tế định hay thế nào! Ơn Chúa như thể mưa rào Phong cùi biến mất, hồng hào, sạch trơn. Mình anh ngoại đạo cô đơn Quay lại gặp Chúa tri ơn chữa lành Ơn Chúa cứu chữa rõ rành Cúi đầu cảm tạ chân thành tôn vinh. Xin nhớ đọc một lời kinh: Lời kinh cảm tạ tôn vinh Chúa Trời...