Daily Archive: September 30, 2016

KINH MÂN CÔI TRONG LAO TÙ

Tháng Mân Côi lại đến, con vui mừng được viết lại, những cảm nghiệm con đã trải qua trong lao tù, và Mẹ Marria đã cứu giúp con như thế nào, qua CHUỖI MÂN CÔI. Xin Mẹ giúp con nhớ lại, vì chuyện đã xảy ra, cách đây gần 30 năm. -Vậy là chuyến vượt biên thất bại, tôi cùng khoảng 20 anh chị em khác, bị bắt vào trại giam Cây Gừa, Cà Mau. Sau nhiều cuộc khám xét, phỏng vấn, lấy lời khai… Những mất mát, thất vọng, oán trách, căng thẳng và đói khát. Tôi bước nặng...

Bài giảng Chúa Nhật XXVII thường niên năm C.

Video Lòng tin chỉ bằng hạt cải Sẽ làm nhiều chuyện vĩ đại khôn lường Bao nhiêu người rất tầm thường Nhưng nhờ tin Chúa quỷ nhường ma thua Tin Chúa không dám nói đùa Cổ thụ bứng rễ trúng mùa biển sâu Đừng có “nổ quá” thêm rầu Nhờ TAO mới có thế nầy thế kia. Thầy NỔ rố ráo tía lia. Nhưng quên rằng: Chúa là bia là đầu. Ta như hũ gạo bình dầu  Chúa dùng phân phát nuôi đầu nuôi thân Nhớ rằng mưu sự tại nhân Thành sự do Chúa phúc ân nhờ Trời Dù...