Daily Archive: September 24, 2016

Bài giảng Chúa Nhật XXVI thường niên năm C.

Video Phú hộ vận toàn gấm vóc Ngày ngày yến tiệc thơm bốc cả nhà Vậy mà con mắt quáng gà. Không thấy kẻ khó cổng nhà ăn xin. Ladaro cam phận làm thinh Thầm mong bánh vụn, bình minh chiều tàn. Bạc phận, vô phước, phũ phàng Chó hoang liếm ghẻ thương chàng ăn xin. Giàu nghèo, kết thúc, trọng khinh. Ladaro khốn khổ được rinh lên trời. Phú hộ tan nát tới bời Hoả ngục, rên siết, cả đời, lo thân Vô tâm, ích kỷ, bất nhân Lửa đỏ, hoả ngục dung thân đời đời. Ngày ngày vật đổi...