Daily Archive: September 22, 2016

CHÚC MỪNG TÂN LINH MỤC MICAE NGÔ VĂN PHÚC và CÁO THỈNH VIÊN LINH MỤC PHÊRÔ TRẦN THẾ TUYÊN.

Sẽ được Đức Cha Paul Terrio, Giám Mục địa phận St. Paul, ở Alberta, Canada, đặt tay truyền chức linh mục Lúc 6 giờ chiều ngày 21.9.2016 , tại nhà thờ Chánh Toà St. Paul, tỉnh bang Alberta. Canada. Lúc 5 giờ, chiều ngày Thứ Bảy 24.9.2016 Tân Linh mục sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn Chúa tại Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 13210 – 133 A, NW. Edmonton AB. T5L 3T2 Được biết Tân linh mục Micae Ngô văn Phúc đến Canada năm 2002 và được nhận tu học cho địa phận St. Paul nhờ sự...