cầu nguyện giỗ 14 năm Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

You may also like...