Daily Archive: September 19, 2016

cầu nguyện giỗ 14 năm Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

CẦU NGUYỆN NHÂN LỄ  GIỖ LẦN THỨ 14 ĐỨC CỐ HỒNG Y PHANXICÔ XAVIER NGUYỄN VĂN THUẬN -0- Tin Nam Úc: Vào lúc 6.30 chiều Chúa nhật 18/9/2016, một số anh em thành viên trong gia đình Lâm Bích (Nha Trang) Tại Nam Úc, đã cùng với quý anh em trong hội ái mộ cha Trương Bửu Diệp Nam Úc, hội bạn Thái Hà Nam Úc, các thành viên trong chương trình Vietcatholic Adelaide cùng với một số anh chị em trong ca đoàn Saint Patrick Manfield Park, quý thân hữu,  những người ái mộ Đức Hồng y… …đã quy tụ tại tư...