Daily Archive: September 13, 2016

THÁNH LỄ VÀ CẦU NGUYỆN BÊN CHA DIỆP 09/09/2016.

THÁNH LỄ VÀ BUỔI CẦU NGUYỆN BÊN CHA PX TRƯƠNG BỬU DIỆP TẠI OTTOWAY, NAM ÚC. Tin Nam Úc: Như thường lệ, vào tuần lễ thứ 2 trong tháng, những người có lòng mộ mến, những người tin tưởng, những người nhận được những ơn lành của Chúa qua lời chuyển cầu của  cha Phanxicô Trương Bửu Diệp cùng với hội Ái mộ cha Diệp Nam Úc lại có dịp quy tụ về ngôi thánh đường cha Thánh Maximilian Kolbe để hiệp dâng thánh lễ và sốt sáng tham dự buổi cầu nguyện bên cha  Trương Bửu Diệp. Thánh lễ...