Daily Archive: September 11, 2016

Bài giảng Chúa Nhật XXIV thường niên năm C.

Video Chúa chơi với người tội lỗi Biệt Phái Luật Sĩ lòng nổi cơn ganh Thu thuế, đĩ điếm, hôi tanh Vậy mà không biết tránh nhanh đỡ phiền! Ánh mắt thương xót nhân hiền Ba dụ ngôn Chúa dạy liền một lúc: Chiên lạc, đồng  bạc mất hút Con hoang chia của bòn rút bỏ nhà. Trông con không nệ thân già Nó về đến nhà, ủng da giày mới Trâu bò yến tiệc làm tới Không hề hạch sách moi bới chuyện buồn. Làm chiên của Chúa một chuồng Chúa thương chăm sóc chẳng ruồng bỏ ai. Tránh thói...