Monthly Archive: July 2016

Bài giảng Chúa Nhật XVIII thường niên năm C.

 Video Phú hộ toan tính cả đêm  Xây thêm kho lẫm chứa thêm hoa màu. Bên tai vẳng tiếng “SƯỚNG! GIÀU!” Còn lo chi nữa! áo ào tiền vô! Chúa rằng: cái đứa ngây ngô Đêm nay ngươi chết lấy “mô” hưởng dùng? Cuộc sống đang đến ngày cùng Của cải vật chất tiêu tùng nay mai. Nếu được sống khoẻ gặp may! Trước mắt Thiên Chúa đong đầy phúc ân Người khôn nên biết phòng thân Hoa màu bác ái nặng cân hơn vàng Phúc thật là nước thiên đàng Của cải trần thế chóng tàn như rơm Xin...

MƯỜI VẤN NẠN LIÊN QUAN ĐẾN TIẾN TRÌNH TUYÊN THÁNH CHA F.X TRƯƠNG BỬU DIỆP

Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên JCL Có những vấn nạn rất thực tế liên quan đến tiến trình tuyên thánh cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp như sau: Vấn nạn 1: Việc tiến hành phong thánh cha Diệp, sao không nghe HĐGM VN nói lên một tiếng nói nào cả để các LM nước ngoài hỗ trợ. Kể cả ĐC. Tri Bửu Thiên cũng không ra một chỉ thị nào. Việc phong thánh cho cha Diệp là việc quan trọng cho cả nước tại sao im lặng như vậy? Nếu VN không hỗ trợ, mà các cha nước ngoài...

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM C.

Thưa thầy xin dạy chúng con Cầu nguyện sao cho vuông tròn xứng đáng Xin cho danh Cha cả sáng Nước Cha hiển trị  thắp sáng muôn nhà. Không mong cơm trắng sườn gà Chỉ mong đầy đủ sống già sống dai Kinh hạt sáng tối lai rai Quảng đại tha thứ những ai lỗi lầm Cuộc sống chủ yếu âm thầm Đọc suy Lời Chúa trầm ngâm thực hành Chúa dạy cầu nguyện rõ rành: Đơn giản ngắn gọn không nhanh dài dòng. Tuổi trẻ khô đạo phật lòng Lễ lối giữ đạo lòng vòng đọc kinh Cầu nguyện...

TIẾN TRÌNH TUYÊN PHONG CHÂN PHƯỚC CHA F.X TRƯƠNG BỬU DIỆP

Theo huấn thị Sanctorum Mater, do bộ Tuyên Thánh ban hành ngày 17.05.2007 GIAI ÐOẠN TẠI VIỆT NAM 15.08.2011: « Hội những người ái mộ Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp » được thành lập, để thúc đẩy mở án xin phong chân phước cho Cha Diệp. 16.08.2011: Ðức Giám Mục Cần Thơ phê chuẩn tên, mục đích và mục tiêu của Hội. 19.08.2011: Hội bổ nhiệm cha Phêrô Trần Thế Tuyên làm Cáo Thỉnh Viên cho vụ án trên. 22.08.2011: Vị Cáo Thỉnh Viên chính thức xin Ðức Giám Mục Cần Thơ mở vụ án này. 25.08.2011: Đức Giám Mục chấp...

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C.

  Đời sống, bận ơi là bận Bận từ trong nhà bận tận ngõ xa Đi lễ chia trí lo ra Lời Chúa để đó, đời ta kiếm tiền. Ngu chi sống thánh sống hiền Lời Chúa không lẽ thành tiền trả bills? Cuộc đời buồn thỉu buồn thiu Trăm công ngàn chuyện lắm điều chua cay Phúc âm nhớ lấy lời hay: Ngồi bên chân Chúa là may nhất đời Là phần tốt hảo tuyệt vời Không ai cướp được của Trời ban cho Quí vị lớn bé quá lo Quên rằng: mọi thứ Chúa cho quan phòng Lo...