Monthly Archive: May 2015

THƯ NGỎ CỦA LINH MỤC PHÊRÔ TRẦN THẾ TUYÊN JCL

Thư ngỏ của Linh mục Phêrô Trần Thế  Tuyên JCL – cáo thỉnh viên cho tiến trình tuyên thánh cha Trương Bửu Diệp gởi quý đồng hương Úc Châu Tôi, linh mục Phêrô Trần thế Tuyên, cáo thỉnh viên, có nhiệm vụ phổ biến cho muôn người biết về đức hạnh của Cha Diệp, như một ứng viên cho án tuyên thánh đã được Giáo quyền Cần Thơ chính thức thiết lập và Toà Thánh chấp thuận cho thực hiện. Cha Phanxicô Xaviê Trương bửu Diệp bị giết chết ngày 12.3.1946 lúc 47 tuổi. Lễ giỗ đầu tiên được Cha Antôn...