“ Tôi Sống Giữa Đoàn Chiên Và Nếu Có Chết Cũng Chết Giữa Đoàn Chiên. ” Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp (1897 - Tử Đạo 1946)

Bài giảng Chúa Nhật II thường niên – Năm C.

Một lời nước hoá rượu ngon Làm được như thế là Con Ông Trời Phép lạ là một gọi mời Tin nhận Thiên Chúa trong đời chúng ta CHÚA NHẬT II QUANH NĂM – C. Sách tiên tri Isaia 62.1-5; Thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Côrintô 1 Cr. 12.4-11 và Phúc Âm Thánh Gioan...

Thánh lễ Chúa Nhật XXIV thường niên – Năm A

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXIV thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXIV QUANH NĂM A Sách Huấn Ca 27,20-28,7; Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma 14,7-9và Phúc Âm Thánh Matthêô 18, 21-35   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh...

Thánh lễ Chúa Nhật XXIII thường niên – Năm A

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXIII thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXIII QUANH NĂM A Sách Tiên Tri Êzêkiel 33,7-9; Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma 3,8-10và Phúc Âm Thánh Matthêô 18,15-20 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em ngươi...

THÁNG 9: TÔN TRỌNG CÁC TÀI NGUYÊN TRÁI ĐẤT

Chúng ta đang vắt cạn các nguồn lực của trái đất. Chúng ta vắt cạn hành tinh của chúng ta như vắt một trái cam. Các quốc gia, các nhà thương mại đến từ phía bắc của địa cầu đã làm giàu cho chính họ bằng cách khai thác các nguồn tài nguyên ở miền nam, tạo nên một “món...

Thánh lễ Chúa Nhật XXII thường niên – Năm A

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXII thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXII QUANH NĂM A Sách Tiên Tri Giêrêmia 20,7-9;Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma 12,1-2và Phúc Âm Thánh Matthêô 16,21-27 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải...