“ Tôi Sống Giữa Đoàn Chiên Và Nếu Có Chết Cũng Chết Giữa Đoàn Chiên. ” Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp (1897 - Tử Đạo 1946)

Thánh Lễ Chúa Nhật II Phục Sinh

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật II Phục Sinh, năm B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT II PHỤC SINHKính Lòng Thương Xót Chúa Công Vụ Tông Đồ 4,32-35;Thư Thứ I của Thánh Gioan 5.1-6và Phúc Âm Thánh Gioan 20, 19-31 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những...

Bài giảng Chúa Nhật II thường niên – Năm C.

Một lời nước hoá rượu ngon Làm được như thế là Con Ông Trời Phép lạ là một gọi mời Tin nhận Thiên Chúa trong đời chúng ta CHÚA NHẬT II QUANH NĂM – C. Sách tiên tri Isaia 62.1-5; Thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Côrintô 1 Cr. 12.4-11 và Phúc Âm Thánh Gioan...

Thánh Lễ Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm B

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXIV Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXIV QUANH NĂM Sách Tiên Tri Isaia 50.5-9a;Thư Thánh Giacôbê Tông Đồ 2.14-18và Phúc Âm Thánh Matcô 8.27-35 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền...

Thánh Lễ Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm B

      Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXIII Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXIII QUANH NĂM Sách Tiên Tri Isaia 35.4-7a;Thư Thánh Giacôbê tông đồ 2.1-5và Phúc Âm Thánh Matcô 7.31-37 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển...