“ Tôi Sống Giữa Đoàn Chiên Và Nếu Có Chết Cũng Chết Giữa Đoàn Chiên. ” Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp (1897 - Tử Đạo 1946)

0

Thánh lễ Đức Thánh Cha Phanxicô tôn phong 7 chân phước lên bậc Hiển Thánh.

Hôm 14-10-2018, Giáo Hội đã có thêm 7 vị thánh mới được ĐTC Phanxicô tôn phong trong thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô trước sự hiện diện của 80 ngàn tín hữu. G. Trần Đức Anh OP – Vatican  7 vị thánh mới gồm 1 vị Giáo Hoàng, 1 TGM, 2 LM, 2 nữ tu và một giáo dân....

0

Bài giảng Chúa Nhật XXVIII thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XXVIII QUANH NĂM B Sách Khôn Ngoan 7.7-11; Thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Do Thái 4.12-13 và Phúc Âm Thánh Matcô 10.17-30 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.  Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì...

0

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 10/2018.

Ý lễ. Hội Ái Mộ Cha Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Anna Vũ Thị Xa mới qua đời tại VN. Hội Ái Mộ Cha Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Giuse Vũ Văn Trạch mới qua đời tại VN. Gia đình AC Duy Lân xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho...

0

Bài giảng Chúa Nhật XXVII thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XXVII QUANH NĂM B Sách Sáng Thế Ký 2.18-24; Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Tín Hữu Do Thái 2.9-11 và Phúc Âm Thánh Matcô 10.2-16 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.  Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?” Người...

0

Bài giảng Chúa Nhật XXVI thường niên – Năm B.

CHÚA NHẬT XXVI QUANH NĂM Sách Dân Số 11.25-29; Thư Thánh Giacôbê Tông Đồ 5.1-6 và Phúc Âm Thánh Matcô 9.38-43.45.47-48 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.  Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn...