“ Tôi Sống Giữa Đoàn Chiên Và Nếu Có Chết Cũng Chết Giữa Đoàn Chiên. ” Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp (1897 - Tử Đạo 1946)

Bài giảng Chúa Nhật II thường niên – Năm C.

Một lời nước hoá rượu ngon Làm được như thế là Con Ông Trời Phép lạ là một gọi mời Tin nhận Thiên Chúa trong đời chúng ta CHÚA NHẬT II QUANH NĂM – C. Sách tiên tri Isaia 62.1-5; Thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Côrintô 1 Cr. 12.4-11 và Phúc Âm Thánh Gioan...

Chúa Nhật XXXIV Lễ Chúa Kitô Vua

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXXIV Lễ Chúa Kitô Vua – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KITÔ VUA Sách Ngôn sứ Êdêkien 34.11-12.15-17;Thư Thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô 15.20-26.28và Phúc Âm Thánh Matthêô 25.31-46 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi...

Thánh lễ Chúa Nhật XXXIII thường niên – Năm A

  Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXXIII thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXXIII QUANH NĂM A Sách Châm Ngôn 31.10-13, 19-20.30-31;Thư thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Thessalonica 5.1-6và Phúc Âm Thánh Matthêô 25.14-30 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ...

Ý cầu nguyện tháng 11 của Đức Thánh Cha: Cầu nguyện để các tiến bộ về ngành rô-bốt và trí tuệ nhân tạo phục vụ con người

Trong ý cầu nguyện tháng 11 Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện để tiến bộ về rô-bốt và trí tuệ nhân tạo luôn phục vụ con người. Ngài nhấn mạnh đến việc cần phải hướng chúng đến việc tôn trọng phẩm giá con người và Công trình sáng tạo.   Hồng Thủy – Vatican News Trong...

Thánh lễ Chúa Nhật XXXII thường niên – Năm A

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXXII thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXXII QUANH NĂM A Sách Khôn Ngoan 6:12-16;Thư thứ I của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Tessalonica 4:13-18và Phúc Âm Thánh Matthêu 25:1-13 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ...

​Giáo hội sắp có thêm một hiển thánh và sáu chân phước

Chân phước linh mục Giustino Maria Russolillo (1891-1955) | Vatican News 30/10/2020 Giáo hội sắp có thêm một vị hiển thánh và sáu chân phước, trong đó có bốn vị tử đạo. G. Trần Đức Anh, O.P. Hôm 28/10/2020 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh cha, Bộ Phong thánh đã công bố các sắc lệnh liên quan...